Mimo istniejących ograniczeń związanych z występowaniem COVID-19

pragniemy zapewnić opiekę wakacyjną jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa  w czasie trwania pandemii oraz zgodnie z wytycznymi GIS i MEN

Przedszkole pracuje w trybie wakacyjnym od 29 czerwca do 31 sierpnia. W tym czasie nadal obowiązuje procedura COVID-19 (dostępna na stronie)

Od 20 do 31 lipca trwa przerwa wakacyjna zgodnie z art. 152,162 KP.

W czasie przerwy przedszkole jest zamknięte!

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wcześniej zdeklarowali potrzebę opieki w okresie wakacyjnym składają wniosek wraz z oświadczeniami do dnia 26 czerwca 2020 roku w postaci skanu wysłanego na adres e-mail: administracja@przedszkole2.reda.pl w tytule wpisując „Wniosek wakacje” lub do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do przedszkola w godzinach 07:00 – 17:00.

Oświadczenie – rodzic zatrudnienie

Zał. nr 1 Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka w czasie wakacji

Zał. nr 2 Oświadczenie