OD 01.09.2020 r.

PRZEDSZKOLE NR 2 W REDZIE

CZYNNE OD GODZ. 06:30 DO 17:00

Prosimy rodziców/opiekunów o przestrzeganie reżimu sanitarnego podczas przyprowadzania dzieci!