Zgodnie z § 6 pkt 5 Umowy za nieobecności dziecka w przedszkolu zostanie odliczona dzienna stawka żywieniowa w kolejnym miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu drogą mailową do godziny 8:00 w dniu nieobecności na adres e-mail: administracja@przedszkole2.reda.pl lub poprzez wiadomość sms na nr telefonu 784 315 193.  W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia w innej formie odliczenia nie będą uwzględnione!