• zbieramy plastikowe nakrętki od butelek po napojach, kartonikach itp.. i przynosimy do wychowawcy grupy (w związku z zaistniałą sytuacją nakrętki można pozostawić w przedsionku przedszkola tylko prosimy o podpisanie worka z numerem grupy)
  • konkurs będzie się odbywał w przedszkolu między grupami w terminie od 1 września do 1 czerwca
  • każda ilość się liczy
  • dla grupy, która zbierze największą ilość nakrętek czeka specjalna nagroda od RR
  • Jednocześnie walczymy jako placówka o wygranie sprzętu audiowizualnego, sportowego lub pomocy dydaktycznych od Komunalnego Związku Gmin “Doliny Redy i Chylonki” za największą zbiórkę nakrętek