WRAZ Z POCZĄTKIEM NOWEGO ROKU SZKOLNEGO KONTYNUUJEMY ZBIÓRKĘ ZUŻYTYCH BATERII W NASZYM PRZEDSZKOLU W RAMACH PROJEKTU AKTYWNEJ EKOLOGII DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU DZIAŁANIA KOMUNALNEGO ZWIĄZKU GMIN „DOLINA REDY I CHYLONKI”.

• POJEMNIK NA ZUŻYTE BATERIE ZNAJDUJE SIĘ W PRZEDSIONKU PRZEDSZKOLA.

• ZA ZEBRANE W DANEJ PLACÓWCE BATERIE BĘDĄ PRZYZNAWANE PUNKTY, KTÓRE BĘDZIE MOŻNA WYMIENIĆ NA NAGRODY.

• WAGA ZEBRANYCH BATERII BĘDZIE PRZELICZANA NA ZASADZIE 1KG= 1 PUNKT.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO AKTYWNEGO WŁĄCZENIA SIĘ DO PROJEKTU 🙂