Drodzy rodzice,

W związku z otrzymaniem nowych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) wprowadziliśmy aneks do PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 2 W REDZIE  W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19 z którym prosimy się zapoznać.

ANEKS NR 1 DO PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 2 W REDZIE W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID- 19