Drodzy Rodzice/opiekunowie proszę o wpłacanie opłat za wyżywienie na nr konta  24 1160 2202 0000 0003 5863 0324. Rada Rodziców ustaliła wysokość składki miesięcznej 60,00 zł od jednego dziecka, którą proszę wpłacać na konto RR 91 1160 2202 0000 0003 6130 0304.