Burmistrz Miasta Redy informuje, iż dzieci, które nie zostały przyjęte do Przedszkola w trakcie rekrutacji, będą mogły skorzystać z miejsc w innych placówkach przedszkolnych, a rodzic lub opiekun dziecka nie będzie musiał ponownie składać wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Do powyższego wyjaśniam, iż:

  • dzieci urodzone w 2018 r. z uwagi na brak miejsc w placówkach publicznych, otrzymają propozycję skorzystania z miejsc w przedszkolu niepublicznym, które zostanie wybrane przez tut. organ w drodze konkursu i będzie dla tych dzieci funkcjonowało na zasadach przedszkola publicznego.

W związku z koniecznością zachowania ustawowych terminów przewidzianych dla postępowania konkursowego, informacja o możliwości skorzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom dziecka do końca maja br.

  • dzieci urodzone w 2017 r. będą mogły skorzystać z dodatkowo utworzonych miejsc w Przedszkolu nr 4 w Redzie przy ulicy Łąkowej 36.
  • dzieci urodzone w 2016 r. będą mogły skorzystać z wolnych miejsc w Przedszkolu nr 4 w Redzie przy ulicy Łąkowej 36 lub w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie przy ulicy A. Zawadzkiego 12, które od września br. zostaną przekształcone w Przedszkole nr 3 w Redzie.
  • dzieci urodzone w 2015 r. będą mogły skorzystać z wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie przy ulicy Zawadzkiego 12, które od września br. zostaną przekształcone w Przedszkole nr 3 w Redzie.

Informacja o możliwości skorzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 w Redzie i w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Redzie zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom dziecka do końca kwietnia br.

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST