W tym roku zebraliśmy łącznie kwotę: 524,51 zł.
Celem akcji Góra Grosza jak co roku jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom
wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie
domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych,
kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów
dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Patronat nad akcją
objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej a do tej pory dzięki Wam, całej kadrze
pedagogicznej, uczniom, przedszkolakom i rodzinom udało nam się zebrać:
43 189 159,66 zł!
Bardzo dziękujemy!!!!
Dziękujemy Wszystkim darczyńcom oraz uczniom, którzy w jakikolwiek sposób
zaangażowani byli w tę akcję. W szczególności podziękowania należą się tym, którzy
podliczali zebrane pieniądze.
Opiekunowie akcji: Monika Dobrosielska i Agnieszka Pranszke

ROZMIAR CZCIONKI
KONTRAST