Przedszkole nr 2 w Redzie otrzymało
Akt Przynależności do Pomorskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Dziękujemy wszystkim pracownikom przedszkola oraz rodzicom naszych wychowanków, bo razem się do tego przyczyniliśmy.

 Zespół do Spraw Promocji Zdrowia na tym nie poprzestaje, bo zależy nam na dalszym rozwoju placówki. Podejmujemy szereg działań na rzecz wspierania inicjatyw prozdrowotnych, żeby w przyszłości otrzymać wojewódzki certyfikat
„Przedszkole Promujące Zdrowie”.