WRZESIEŃ 2023

Czego uczymy się we wrześniu w grupie trzylatków?
Tydzień 1: Witaj w przedszkolu
Tydzień 2: Jestem grzecznym przedszkolakiem
Tydzień 3: Bezpieczna droga do przedszkola
Tydzień 4: Jesień w parku i w lesie
Tydzień 5: Jesień w sadzie
Umiejętności dziecka:

-zaczyna bawić się w sali zabaw
-powtarza za nauczycielką imiona kolegów i koleżanek
-próbuje podskakiwać
-maszeruje jeden za drugim
-próbuje łączyć różne klocki ze sobą
-wypowiada określone zgłoski
-nazywa kolory: czerwony, żółty , niebieski
-opisuje słowami wygląd Treflika
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-dzieli się atrakcyjnymi zabawami
-wypowiada się nt. filmu
-zna zasady bezpieczeństwa zabaw na placu
-dzieli się zabawkami
-prawidłowo posługuje się kredkami
-biega i maszeruje zgodnie w wygrywanym rytmem
-wykonuje wdech nosem a wydech ustami
-spaceruje z wykorzystaniem węża spacerowego
-wypowiada się na temat obrazka
-sprząta po skończonej zabawie
-słucha uważnie czytanej bajki
-zna pomieszczenia przedszkola
-zna rytm dnia
-rozpoznaje swój znaczek
-zna swoje miejsce w szatni
-słucha poleceń nauczyciela
-wykonuje podskoki
-rozpoznaje złą i dobra zabawę
-odpowiada na pytania
-zna zasady korzystania zabawek
-ustawia się w kole
-łączy w pary zabawki
-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami
-wykonuje ćwiczenie oddechowe
-spaceruje w sposób bezpieczny
-przestrzega zasad kodeksu
-prawidłowo powtarza zgłoski
-potrafi połączyć przedmioty parami
-słucha poleceń nauczyciela
-przestrzega ustalonych zasad
-tańczy z kolegą, koleżanką
-słucha z uwaga piosenki
-wygrywa rytmicznie fragmenty piosnki
-rozpoznaje przedmioty po opisie słownym wyglądu zabawki
-odkłada zabawki na wcześniej ustalone miejsce
-oceni zachowanie (dobrze, źle)
-wypowiada się na forum grupy
-jest sprawne ruchowo
-koloruje wybrany obrazek
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi
-powtarza chętnie zgłoski
-reaguje na sygnał wzrokowy
-wypowiada się określony temat
-reaguje na polecenia
-zna zasady bezpiecznej zabawy na placu
-stara się prawidłowo pokolorować
-posługuje się umiarkowanym głosem
-układa puzzle
-przykleja elementy obrazka
-poprawne posługuje się klejem smarując odpowiednie powierzchnie
-szybko reaguje na polecenia
-samodzielnie projektuje obraz
-szanuje w zabawie prawa innych
-rozpoznaje kształt koła i kwadratu
-porządkuje po skończonej zabawie
-jest spostrzegawcze
-odróżnia muzykę smutna od wesołej
-słucha uważnie poleceń muzycznych
-zachowuje się bezpiecznie
-potrafi rozpoznać odgłosy
-bawi się wg zainteresowań
– lubi zabawy z innymi dziećmi
-próbuje rozwiązać zagadki
-słucha uważnie opowiadania
-zachowuje się w sposób właściwy podczas przechodzenia przez jezdnię
-słucha poleceń
– jest spostrzegawcze
-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce
-rozpoznaje niektóre z rodzajów liści
-słucha uważnie wiersza
-odpowiada na pytania
-segreguje grzyby
-sprawnie wykonuje ćwiczenia
-jest spostrzegawcze
-pracuje z plasteliną
-próbuje uformować kulę
-potrafi pracować na podkładce
-koloruje wg wzoru
-maluje liście nowa techniką
-rozpoznaje drzewa: dąb, kasztanowiec, jarzębina
-łączy linią owoc i drzewo
-lubi spacerować razem z innymi dziećmi
-aktywnie uczestniczy w zabawie
-reaguje na sygnały dźwiękowe
-nie wyrywa zabawek innym
-rozpoznaje po dotyku jesienne owoce z drzew liściastych
-właściwie reaguje na sygnał dźwiękowy
-rozróżnia tempo: wolno, szybko
-zbiera i gromadzi kasztany
-przestrzega ustalonych zasad
-przedstawia muzykę za pomocą wymyślonego przez siebie ruchu
-słucha uważnie treści wiersza
-powtarza fragmenty wiersza z pamięci
-składa obrazek w całość obrazek listka
-współdziała w zabawie
-zgodnie bawi się z innymi dziećmi
-spontanicznie się wypowiada
-rozpoznaje i nazywa zgromadzone owoce
-wie, ze owoce są źródłem witamin i często je spożywa
-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe
-łączy w pary wybrane owoce
-próbuje dokładnie pomalować owoce
-rozpoznaje owoc śliwki
-wykonuje zadanie plastyczne wg instrukcji
-bawi się w sposób bezpieczny
-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe
-poprawnie wykonuje ćwiczenia mowy
-segreguje owoce wg wyznaczonego kryterium
-z uwagą ogląda film
-wypowiada się na temat treści filmu
-rozpoznaje drzewa owocowe
-rozwiązuje proste zagadki
-układa obrazek z części
-przelicza liczebnikami głównymi w zakresie 3 i więcej
-zauważa zmiany w przyrodzie
-właściwie określa położenie przedmiotów
-przestrzega ustalonych zasad
-ogląda książeczki z uwagą
-układa historyjkę obrazkową
-zna sposoby wykorzystania jabłek
-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym
-koloruje wg wzoru