8.00 – 13.00 – realizacja podstawy programowej

6.00 – 8.15 – schodzenie się dzieci

 • zabawy dowolne, zabawy ruchowe
 • praca indywidualna z dzieckiem i w zespołach
 • ćwiczenia poranne
 • czynności samoobsługowe

8.15 – 8.30

 • przygotowanie do śniadania
 • czynności higieniczne, samoobsługowe i porządkowe

8.30 – śniadanie

 • samodzielne spożywanie posiłków
 • wpajanie zasad zdrowego odżywiania
 • wyrabianie nawyków higieniczno – kulturowych

10.00 – II śniadanie

9.00 – 11.45 – zajęcia obowiązkowe, zabawy w przedszkolu i w ogrodzie

 • zajęcia dydaktyczne realizowane wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego
 • przebywanie na świeżym powietrzu, w ogrodzie, spacery, wycieczki
 • obserwacje przyrodnicze
 • gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia sportowe i zajęcia przyrodnicze
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką i literaturą
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania

11.50 – 12.45 – obiad

12.45 – 14.00 – zabawy relaksacyjne, bajkoterapia, gry planszowe, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy

w ogrodzie

14.00 – 14.30 – czynności samoobsługowe i porządkowe

14.30 – 14.45 – podwieczorek

15.00 – 17.00 – rozchodzenie się dzieci

 • praca wyrównawcza
 • swobodne zabawy dzieci wg. zainteresowań
 • tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania
 • rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami