WAKACJE LIPIEC/SIERPIEŃ 2020

Mimo istniejących ograniczeń związanych z występowaniem COVID-19

pragniemy zapewnić opiekę wakacyjną jak największej liczbie dzieci przy jednoczesnym zachowaniu zaostrzonych zasad bezpieczeństwa  w czasie trwania pandemii oraz zgodnie z wytycznymi GIS i MEN

Przedszkole pracuje w trybie wakacyjnym od 29 czerwca do 31 sierpnia. W tym czasie nadal obowiązuje procedura COVID-19 (dostępna na stronie)

Od 20 do 31 lipca trwa przerwa wakacyjna zgodnie z art. 152,162 KP.

W czasie przerwy przedszkole jest zamknięte!

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wcześniej zdeklarowali potrzebę opieki w okresie wakacyjnym składają wniosek wraz z oświadczeniami do dnia 26 czerwca 2020 roku w postaci skanu wysłanego na adres e-mail: administracja@przedszkole2.reda.pl w tytule wpisując „Wniosek wakacje” lub do skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do przedszkola w godzinach 07:00 – 17:00.

Oświadczenie – rodzic zatrudnienie

Zał. nr 1 Wniosek rodzica o przyjęcie dziecka w czasie wakacji

Zał. nr 2 Oświadczenie


Drodzy rodzice,

W związku z otrzymaniem nowych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) wprowadziliśmy aneks do PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 2 W REDZIE  W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19 z którym prosimy się zapoznać.

ANEKS NR 1 DO PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 2 W REDZIE W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID- 19


 

Informacja dla rodziców

W czasie pandemii Przedszkole nr 2 otwarte w godzinach: 07:00-17:00

Przedszkole nr 2 w Redzie otwarte od dnia 18.05.2020r.

Od dnia 13.05.2020r. Rodzice/prawni opiekunowie mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2) do „Procedury funkcjonowania Przedszkola nr 2 w Redzie w czasie trwania pandemii COVID  19”. Wypełnione druki należy przesłać z dwudniowym wyprzedzeniem w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres: administracja@przedszkole2.reda.pl lub do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych w godzinach pracy Przedszkola od 07:00 do 17:00.

covid – procedura-nowa

wniosek rodzica do przyjęcia dziecka w czasie pandemii

Załącznik numer 2 

Witamy na stronie naszego

przedszkola

Przedszkole nr 2 w Redzie

ul. Łąkowa 27

84-240 Reda

Tel./fax 58 678 31 51

784-315-193

E-mail

dyrektor@przedszkole2.reda.pl

administracja@przedszkole2.reda.pl

Inspektorem Danych Osobowych jest Michał Filipowski.

m.filipowski@filcon-inf.pl

ORGAN PROWADZĄCY

Gmina Miasta Reda

GODZINY FUNKCJONOWANIA :

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00