ODLICZENIA DZIENNEJ STAWKI ŻYWIENIOWEJ

Zgodnie z § 6 pkt 5 Umowy za nieobecności dziecka w przedszkolu zostanie odliczona dzienna stawka żywieniowa w kolejnym miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu drogą mailową do godziny 8:00 w dniu nieobecności na adres e-mail: administracja@przedszkole2.reda.pl lub poprzez wiadomość sms na nr telefonu 784 315 193.  W przypadku braku zgłoszenia nieobecności lub zgłoszenia w innej formie odliczenia nie będą uwzględnione!


 

Drodzy rodzice,

W związku z otrzymaniem nowych wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) wprowadziliśmy aneks do PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 2 W REDZIE  W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID – 19 z którym prosimy się zapoznać.

ANEKS NR 1 DO PROCEDURY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA NR 2 W REDZIE W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID- 19


 

Witamy na stronie naszego

przedszkola

Przedszkole nr 2 w Redzie

ul. Łąkowa 27

84-240 Reda

Tel./fax 58 678 31 51

784-315-193

E-mail

dyrektor@przedszkole2.reda.pl

administracja@przedszkole2.reda.pl

Inspektorem Danych Osobowych jest Michał Filipowski.

m.filipowski@filcon-inf.pl

ORGAN PROWADZĄCY

Gmina Miasta Reda

GODZINY FUNKCJONOWANIA :

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00