Witamy na stronie
Przedszkola nr 2 w Redzie

W związku ze zmianą wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Redzie od dnia 01.09.2021r. wprowadza się bezpłatną opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie  od godz. 08:00 do godz. 13:00, oraz opłatę 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Wprowadza się:

– Regulamin zasad wnoszenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Przedszkolu nr 2 w Redzie

Regulamin w sprawie trybu wnoszenia opłat

Oświadczenie

– Regulamin stołówki w Przedszkolu nr 2 w Redzie

Regulamin stołówki

Proszę o niezwłoczne zapoznanie się z w/w regulaminami i dostarczenie podpisanego oświadczenia.

Informacja o opłatach

Przedszkole nr 2 w Redzie

ul. Łąkowa 27

84-240 Reda

Tel./fax 58 678 31 51

784-315-193

E-mail

dyrektor@przedszkole2.reda.pl

administracja@przedszkole2.reda.pl

Inspektorem Danych Osobowych jest Michał Filipowski.

m.filipowski@filcon-inf.pl

ORGAN PROWADZĄCY

Gmina Miasta Reda

GODZINY FUNKCJONOWANIA :

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00