Informacja dla rodziców

W czasie pandemii Przedszkole nr 2 otwarte w godzinach: 07:00-17:00

Przedszkole nr 2 w Redzie otwarte od dnia 18.05.2020r.

Od dnia 13.05.2020r. Rodzice/prawni opiekunowie mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2) do „Procedury funkcjonowania Przedszkola nr 2 w Redzie w czasie trwania pandemii COVID  19”. Wypełnione druki należy przesłać z dwudniowym wyprzedzeniem w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie) na adres: administracja@przedszkole2.reda.pl lub do skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych w godzinach pracy Przedszkola od 07:00 do 17:00.

covid – procedura-nowa

wniosek rodzica do przyjęcia dziecka w czasie pandemii

Załącznik numer 2


 

Odpłatność za przedszkole

W związku z wprowadzoną kwarantanną i zamknięciem Przedszkola nr 2 w Redzie opłaty za wyżywienie zostają wstrzymane do czasu ponownego otwarcia placówki.

Witamy na stronie naszego

przedszkola

Przedszkole nr 2 w Redzie

ul. Łąkowa 27

84-240 Reda

Tel./fax 58 678 31 51

784-315-193

E-mail

dyrektor@przedszkole2.reda.pl

administracja@przedszkole2.reda.pl

Inspektorem Danych Osobowych jest Michał Filipowski.

m.filipowski@filcon-inf.pl

ORGAN PROWADZĄCY

Gmina Miasta Reda

GODZINY FUNKCJONOWANIA :

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 17:00