Podajemy ogólnie do wiadomości
adres e – mail  Rady Rodziców :
rr.przedszkole2reda@wp.pl
numer Konta  Rady Rodziców :
91 1160 2202 0000 0003 6130 0304
Zachęcamy wszystkich do współpracy z Radą Rodziców poprzez:
pomoc w organizowaniu spotkań z interesującymi ludźmi,
poszukiwanie sponsorów,
inne pomysły na uatrakcyjnienie naszym pociechom pobytu w wybranym przez Nas przedszkolu.