W związku ze zmianą wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Redzie od dnia 01.09.2021r. wprowadza się bezpłatną opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie  od godz. 08:00 do godz. 13:00, oraz opłatę 1,30zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.

Wprowadza się:

Oświadczenie

Regulamin rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w Przedszkolu nr 2 w Redzie

Regulamin stołówki