Zebrania z rodzicami

W dniach 07.09.202010.09.2020 o godz. 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami/ prawnymi opiekunami wg następującego harmonogramu:
1. 07.09.2020r. grupa VI Sówki
2. 08.09.2020r. grupa V Motylki
3. 09.09. 2020r. grupa III Słoneczka
4. 10.09. 2020r. grupa IV Smerfy

W czasie zebrania obowiązują maseczki

OD 01.09.2020 r.

PRZEDSZKOLE NR 2 W REDZIE

CZYNNE OD GODZ. 06:30 DO 17:00

Prosimy rodziców/opiekunów o przestrzeganie reżimu sanitarnego podczas przyprowadzania dzieci!