Ciekawostki i aktualności

12.03.2022

8 marca 2022 r. Sekretarz Miasta Redy – Pani mgr Hanna Janiak, oraz Dyrektor Przedszkola – Pani mgr Regina Klein uroczyście wręczyły nagrody laureatom i uczestnikom Miejskiego Konkursu Logopedycznego. Nauczyciele przygotowujący dzieci otrzymali pisemne podziękowania od organizatorów i koordynatorów konkursu.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

1.03.2022

Rozstrzygnięcie II edycji Miejskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego

WYNIKI KONKURSU:

1 MIEJSCEAleksandra Ebel – Przedszkole Omnibusek w Redzie

2 MIEJSCEMartyna Wojciechowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie

3 MIEJSCELena Tocha – Szkoła Podstawowa nr 3 w Redzie

WYRÓŻNIENIA:

Mateusz Skowroński – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Redzie

Igor Trocha – Przedszkole Omnibusek w Redzie

Paweł Brechelke  – Przedszkole  Omnibusek w Redzie

Agata Wąchała  – Przedszkole  Omnibusek w Redzie

Leon Kociński  – Przedszkole  Omnibusek w Redzie

Wiktoria Graczyk – Przedszkole  Omnibusek  w Redzie


Wręczenie nagród II Edycji Miejskiego Logopedycznego Konkursu Plastycznego odbędzie się 8 marca 2022 r. (wtorek) o godzinie 10:30, w Przedszkolu nr 2 w Redzie, ul. Łąkowa 27.

Wszystkich  laureatów zapraszamy do wzięcia udziału w rozdaniu nagród.

Uroczystość wręczenia odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego (proszę o założenie maseczek ochronnych).  

Po zakończeniu dzieci będą mogły odbierać swoje prace konkursowe
u koordynatorów konkursu.

Prosimy o potwierdzenie przybycia dzieci z jednym opiekunem.

na adres e-mail: administracja@przedszkole2.reda.pl

lub telefonicznie:  Tel./fax 58 678 31 51,   784-315-193

 

 

Koordynatorzy:

Angelika Zielke

Agnieszka Pranszke

Aleksandra Meironke

8.02.2022

Dzień dobry,
w ramach dzisiejszych zajęć logopedycznych dla grupy V (Jeże) przesyłam propozycje ćwiczeń, gimnastyka buzi dla wszystkich dzieci, pozostałe ćwiczenia wybieramy zgodnie z tymi, które głoski dzieci ćwiczą na zajęciach:
 
2. jak wymawiamy głoskę /s/: https://www.youtube.com/watch?v=qZxr7x_cr60
2. karty pracy do głosek: /z/ /sz/
3. karta pracy: zimowa gimnastyka buzi
 
życzę miłej zabawy i owocnego utrwalania głosek.
logopeda – Angelika Zielke

4.01.2022
Oświadczenie

Regulamin konkursu

 

1.12.2021
Dzień dobry,

W ramach naszych dzisiejszych zajęć logopedycznych (01.12.2021) dla dzieci z grupy II Biedronki przesyłam kilka zadań do wykonania w domu:

1. link do ćwiczeń oddechowych – Zabawy logopedyczne. Ćwiczenie oddechowe #23 – YouTube

2. gimnastyka buzi – 2 karty pracy

3.link Wyrażenia dźwiękonaśladowcze – Znajdź parę (wordwall.net)

w razie pytań proszę o kontakt na e-mail logopedaprzedszkole2@wp.pl

 

29.11.2021
Dzień dobry,

w ramach dzisiejszych zajęć logopedycznych dla grupy VI Sówki, przesyłam materiały do utrwalania wybranych głosek w domu. W razie pytań, proszę o kontakt na e-mali: logopedaprzedszkole2@wp.pl

pozdrawiam

logopeda przedszkolny – Angelika Zielke

21.11.2021

Oto propozycje zabaw logopedycznych na jesienne wieczory: 
 

14.11.2021

Serdecznie gratulujemy naszemu koledze – Mateuszowi z grupy Sówki ukończenia terapii logopedycznej i życzymy dalszych sukcesów

14.11.2021

9 listopada 2021 r. w naszym Przedszkolu odbyły się warsztaty psychologiczno-logopedyczne dla rodziców. Specjaliści przedstawili  zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Dziękujemy wszystkim obecnym za aktywny udział. Zapraszamy na kolejne spotkania.

24.09.2021

KIM JEST LOGOPEDA?
Logopeda  zajmuje się diagnozą, stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń m.in.: artykulacji, toru oddechowego, mowy, głosu, karmienia i połykania a także zaburzeń powstałych na podłożu neurologicznym oraz profilaktyką (czyli zapobiega powstawaniu wad wymowy).  Logopeda zajmuje się nie tylko kształtowaniem mowy, pracuje z osobami dorosłymi oraz z dziećmi:

 • z dysleksją (bądź zagrożeniem dysleksji),
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z różnymi problemami neurologicznymi, pourazowymi, które wpłynęły na mowę lub jej rozwój
 • z niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie
 • z niesłyszącymi i niedosłyszącymi
 • pomaga również dzieciom dwujęzycznym
Godziny pracy logopedy
Poniedziałek 8:30 – 15:15
Wtorek 8:30 – 15:15
Środa 8:30 – 11: 30 
Ze względu na zaostrzony reżim sanitarny podczas trwania pandemii COVID 19, logopeda przedszkolny zaprasza rodziców na konsultacje w wyżej wymienionych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie (stacjonarny: 58 678 31 51, komórkowy- przedszkolny: 784-315-193)
Adres e-mail
Rozwój mowy dziecka
Naukowo udowodnione jest, że pierwsze pięć lat życia dziecka jest najważniejszym i najbardziej rozwojowym okresem w jego życiu. Nigdy już rozwój człowieka nie przebiega w tak szybkim tempie. Równolegle z rozwojem fizycznym, psychicznym i poznawczym przebiega proces rozwoju mowy dziecka. Ważne jest, aby w odpowiednim momencie zdiagnozować nieprawidłowości w rozwoju dziecka, które wymagają interwencji nie tylko logopedycznej, ale również innych specjalistów, p. psychologa, laryngologa, audiologa itp.

Etapy rozwoju mowy:

Okres melodii:

1 miesiąc życia dziecka – krzyk, płacz, uśmiech –  czyli pierwsze sygnały niewerbalne

2-3 miesiąc życia dziecka – początek treningu aparatu artykulacyjnego, początek głużenia (ga, gha)

– 6-8 miesiąc życia dziecka – okres gaworzenia (dziecko wytwarza ciągi sylabowe typu: ma-ma, ba-ba, ta-ta) – Uwaga! – dzieci niesłyszące nie gaworzą!

– pod koniec 1 roku życia dziecko wymawia kilka słów, wykonuje proste polecenia

 

Okres wyrazu (1-2 rok życia):

– pojawia się coraz więcej słów,

– dziecko wymawia głoski: m, p, b, n, t, d, l, k, ś, ć, ź, a, u, o, e, y, i,

– głoska r może być opuszczana przez dziecko w wypowiedziach

 

Okres zdania (2-3 rok życia):

–  pojawiają się głoski:  ę, ą, f, w, ś, ź, ć, dź, k, g, ch, oraz pod koniec: s, z, c, dz.

– głoski mogą być zastępowane głoskami łatwiejszymi lub upraszczane wskutek małej sprawności narządów artykulacyjnych.

– w wymowie dziecka pojawiają się: czasowniki, przymiotniki, liczebniki, przyimki, spójniki, zaimki, przysłówki oraz zdania proste

– głoska r zastępowana jest głoską j lub l.

 

Okres swoistej mowy dziecięcej (3-7 rok życia):

– w 3/4 roku życia pojawiają się głoski: s, z, c, dz,

–  w 5 roku życia: sz, ż, cz, dż. Czasami pojawia się r (norma dla tej głoski to 5- 6 rok życia, niektóre podręczniki podają nawet 7 rok życia). Do tej pory normą rozwojową jest, że głoska r zastępowana jest prawidłowo wymawianą głoską l. Wadą wymowy natomiast jest w tym wieku zastępowanie r przez j.

Okres mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo. Każde dziecko rozwija się indywidualnie
 i nie powinno niepokoić, jeśli niektóre etapy rozwoju mowy następują nieco później.

Należy również nadmienić, że na rozwój poprawnej artykulacji mają wpływ wzorce językowe wyniesione z domu rodzinnego. Dzieci przyswajają mowę poprzez naśladownictwo wypowiedzi osób
z najbliższego otoczenia.

Terapia zaburzeń mowy to długotrwały proces, wymagający żmudnej pracy osoby ćwiczącej, jak również czasu, cierpliwości i zrozumienia najbliższego otoczenia.

Zajęcia logopedyczne w przedszkolu
We wrześniu w przedszkolu przeprowadzane są przesiewowe badania mowy dzieci  5, 6 -letnich uczęszczających do placówki. W wyniku tych badań wyłaniane są dzieci, które objęte są opieką logopedyczną. Czas trwania zajęć logopedycznych jest uzależniony od możliwości i potrzeb dziecka. Terapia prowadzona jest indywidualnie oraz grupowo (do 4 osób). W zależności od potrzeb
i możliwości oraz po konsultacji z wychowawcami prowadzone są również zajęcia ogólnorozwojowe
w grupach młodszych.

Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowego odruchu żucia, gryzienia, picia, połykania
 • rozwijanie słuchu fonemowego i fonetycznego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji wzrokowej i słuchowej
 • usprawnianie motoryki małej
 • wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

Zapraszam na konsultacje rodziców dzieci 5,6 letnich objętych pomocą logopedyczną,

 oraz rodziców dzieci młodszych. 

Wskazówki dla Rodziców
Mamo, Tato!

Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono wadę wymowy, motywuj je do korzystania z zajęć logopedycznych. Ty także powinieneś pomóc córce/synowi pamiętając o tym, że dla pozytywnych efektów terapii bardzo ważne są systematyczne ćwiczenia w domu. Skuteczność terapii uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą!  I tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce – terapia przynosi rezultaty, dlatego:

 • Bądź w stałym kontakcie z logopedą
 • Dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne.
 • Pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie materiału zawartego w zeszycie lub na kserokopiach.
 • Chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, co znacznie zmobilizuje je do wysiłku.
 • Chwal i nagradzaj dziecko nie tylko za efekty jego pracy, ile za włożony w nią wysiłek. Spraw, aby praca z dzieckiem była przyjemna dla Was obojga.

 

Pamiętaj również o profilaktyce:

 • Pozwól dziecku na naukę gryzienia i żucia, nie bój się, że się ubrudzi, nie podawaj zbyt długo tylko pokarmów papkowatych
 • Pozwól dziecku na naukę picia z tradycyjnego kubka, jest to ważny element w jego rozwoju również w rozwoju mowy: prawidłowej pracy narządów artykulacyjnych i prawidłowego połykania
 • Pozwól dziecku na naukę pobierania pokarmu z tradycyjnej łyżeczki, to równie ważne
 • Karm butelką i podawaj smoczek nie dłużej niż do 1 roku życia! Tym sposobem możesz zapobiec wadom wymowy (m.in. seplenieniu międzyzębowemu) oraz wadom zgryzu
 • Nie przestawiaj dziecko z pisania i rysowania lewą ręką na prawą bez konsultacji
  z psychologiem
 • Staraj się słuchać, co dziecko do nas mówi, ponieważ chętnie słuchane – chętnie mówi.
 • Zachęcaj dziecko do mówienia, nawet jeśli ma zaburzoną mowę.
 • Codzienne czytanie dziecku rozwija jego zasób słownictwa biernego i czynnego.
KIM JEST PSYCHOLOG PRZEDSZKOLNY?
Psycholog w przedszkolu zajmuje się przede wszystkim rozpoznawaniem i analizowaniem przyczyn niepowodzeń i trudności dzieci i ich rodzin. Dokonuje wstępnej diagnozy, minimalizuje skutki deficytów rozwojowych, wspiera wszechstronny rozwój dziecka. Psycholog przedszkolny swoimi działaniami pomaga zarówno dziecku, jak i rodzicom, w trudach procesu wychowania.

Psycholog oferuje wsparcie w sytuacjach:

 • Trudności wychowawczych (m.in porady wychowawcze, strategie wzmacniania i wygaszania zachowań, nadużywanie urządzeń mobilnych),
 • Sytuacje kryzysowe (m.in. przemoc, żałoba, rozwód, wydarzenia traumatyczne),
 • Zaburzeń zachowania (m.in agresja, zachowania opozycyjno- buntownicze),
 • Zaburzeń lękowych (m.in nadmierne wycofanie, przedłużające się trudności adaptacyjne),
 • Zaburzeń emocjonalnych i społecznych (m.in deficyt umiejętności społecznych),
 • Innych sytuacjach trudnych dla dziecka i całego systemu rodzinnego.
Godziny pracy psychologa
Wtorek 9.00 – 12.15 (zajęcia w grupie)
Piątek 9.00 – 14.15
Rodziców zainteresowanych konsultacjami z psychologiem prosimy o kontakt telefoniczny z placówką stacjonarny: 58 678 31 51, komórkowy- przedszkolny: 784-315-193 lub mailowy z p.psycholog natalia.czap@gmail.com w celu umówienia dogodnego terminu spotkania
Zajęcia z psychologiem w przedszkolu
W ramach profilaktyki wszystkie przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z psychologiem wspierających umiejętności społeczne. Wiek przedszkolny to szczególny czas dla dziecka. W tym okresie u dzieci błyskawicznie postępuje uczenie się społeczne, choć nie zawsze w oczekiwany sposób. W obliczu narastających wymagań otoczenia, zaczynają one odczuwać nowe, nieznane dotychczas stany: gniew, frustracja, lęk. W związku z postępującym rozwojem mowy oraz większymi zdolnościami poznawczymi, oczekuje się, iż dziecko zacznie radzić sobie w grupie rówieśniczej w coraz dojrzalszy sposób. Zajęcia profilaktyczne mają na celu, poprzez ciekawe, oparte na zabawie metody, pomóc dzieciom w opanowaniu potrzebnych umiejętności. Przedszkolaki przy pomocy pacynkowych lalek (Jacka i Agatki) mają okazję obserwować modelowe zachowania, a następnie odtwarzać je, co zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się właściwych zachowań i postaw w życiu codziennym. Poprzez wspólne gry, konkursy i zabawy dzieci będą uczyć się rozpoznawania i nazywania emocji, aby następnie móc właściwie je wyrażać
Psycholog pracuje indywidualnie z dziećmi objętymi pomocą pedagogiczno- psychologiczną.
Psychoedukacja