Cele konkursu:

  • Rozwijanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dzieci.
  • Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody

Uczestnicy konkursu:

  • Dzieci wraz z Rodzicami

Zasady konkursu:

  • Wykonanie wspólnie z Rodzicem Kapelusza Pani Jesień
  • Format i technika pracy – praca przestrzenna
  • Wykorzystanie naturalnych Darów Jesieni
  • Prace należy podpisać: Imię i Nazwisko oraz grupa, do której uczęszcza dziecko

Termin składania prac:

  • Do 5 listopada 2021

Organizatorzy:

  • mgr Aleksandra Meironke gr. Żabki
  • mgr Agnieszka Pranszke gr. Biedronki