• Zbieramy plastikowe nakrętki od butelek po napojach,
kartonikach itp. i przynosimy do wychowawcy grupy
• Konkurs będzie się odbywał w przedszkolu między grupami w
terminie od 1 września do 31 maja
• Każda ilość się liczy
• Dla grupy, która zbierze największą ilość nakrętek czeka
specjalna nagroda od RR
• Nakrętki zostaną przekazane na rehabilitację naszej
absolwentki Liwii Kozy 🙂