Dnia 29 listopada odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów, nagród oraz upominków w III miejskim konkursie fotograficznym „Barwy jesieni” organizowanym przez Przedszkole nr 2 w Redzie oraz Urząd Miasta Reda. Konkurs przeznaczony był dla dzieci 5 i 6- letnich z przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych z naszego miasta.

Celem konkursu było uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody w miejscu zamieszkania oraz dostrzeganie jej atrakcyjności. W tej odsłonie konkursu wpłynęły aż 33 prace, co ogromnie ucieszyło koordynatorów: Natalię Grabowską oraz Aleksandrę Meironke. Tak duże zainteresowanie sprawiło, że jury miało duży problem z wyłonieniem zwycięzców, dlatego z tylu pięknych i wyjątkowych prac oprócz I, II i III miejsca, przyznano także 6 wyróżnień. Słowa uznania do małych fotografów skierowała Dyrektor naszego przedszkola – pani Katarzyna Korkosz oraz Zastępca Burmistrza – pan Łukasz Kamiński.

Całe przedsięwzięcie nie udałoby się bez wsparcia ze strony Urzędu Miasta Redy, Dyrektora oraz Rady Rodziców Przedszkola nr 2
w Redzie oraz bezinteresownych darczyńców: Miejskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczo-Komunalnego „Koksik” Spółka z o.o., OX System Krzysztof Kołodziejczyk, Sportowa Jedyneczka Arkadiusz Janor, którym bardzo serdecznie dziękujemy. Natomiast laureatom oraz wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w kolejnych konkursach.