KWIECIEŃ 2024

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze- KWIECIEŃ  2024 r

                                 GRUPA VI-SÓWKI

 

I-W GOSPODARSTWIE

*zapoznanie z literą ,,Ł,,ł”-wielką i małą,drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu,,łodyga”

*rozwijanie umiejętności nazywania i rozpoznawania rodzin zwierząt gospodarskich

*nabywanie umiejętności analizowania treści utworu

*ćwiczenia w dostrzeganiu rytmu,powtarzających się sekwencji

*doskonalenie umiejętności składania papieru według instrukcji,zapoznanie z techniką origami

*zapoznanie z pochodzeniem niektórych produktów spożywczych

II-MOJA MIEJSCOWOŚĆ

*zapoznanie z literą ,,P,,p”-wielką i małą,drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu,,Polska”

*doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami, dopasowywanie , przyklejanie poszczególnych elementów

*utrwalenia nazw figur płaskich:koło,kwadrat,trojkąt, prostokąt, kształtowanie umiejętności liczenia poszczególnych elementów

*zapoznanie dzieci z legenda miasta,jego symbolami:herbem,flagą

*uwrażliwianie dzieci na piękno naszego regionu, zwiedzanie ciekawych miejsc i korzystania z dóbr materialnych

III-DBAMY O ZIEMIĘ

*zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i rozumienie konieczności ich przestrzegania

*ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka

*ukazanie znaczenia wody w życiu człowieka,roślin i zwierząt *zapoznanie z nową techniką plastyczną malowania slomką oraz pojęciem,,abstrakcja-malarstwo abstrakcyjne”

*zapoznanie z pomiarem objętości wody,kształtowanie umiejętności zapisu cyfr od 1do 9

*zapoznanie z pojęciem ,,recykling” kształtowanie nawyku wykorzystywania zużytych materiałów i nadawania im drugiego życia

*utrwalenie kolorów i przeznaczenia poszczególnych pojemników do segregacji odpadow oraz prawidłowego segregowania różnych materiałów

IV-JESTEM POLAKIEM

*zapoznanie z literą ,,F,,f”-wielką i małą,drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu,,flaga”

*utrwalenie symboli narodowych,barw ojczystych

*zapoznanie z historią powstania państwa polskiego

*kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości

*śpiewanie hymnu narodowego oraz zachowanie własciwej postawy podczas jego słuchania

*budzenie miłości i odpowiedzialności za własną Ojczyznę

*zapoznanie z wyglądem polskich pieniędzy i rozwijanie umiejętności posługiwania się nimi

*zapoznanie z baśniowym wątkiem powstania stolicy i jej herbem

*przybliżanie charakterystycznych cech polskich regionów.

MARZEC 2024

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze- MARZEC  2024 r

                                 GRUPA VI-SÓWKI

 

I-MARCOWA POGODA

*zapoznanie z literą ,,G,,g”-wielką i małą,drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu,,garnek”

*-utrwalenie elementów marcowej pogody,wyjaśnienie przysłowia ,,W marcu jak w garncu”

*umiejętność rozpoznawania przedmiotów,zjawisk po charakterystycznych cechach

*dodawanie i przeliczanie w zakresie 1-8, układanie prostych działań matematycznych z pomocą cyfr i znakow

*posługiwanie się linią, plamą,kształtem,barwą na płaszczyżnie w różnych technikach plastycznych

*poznanie zmian zachodzących w przyrodzie na przedwiośniu

II-DBAMY O ZDROWIE

*zapoznanie z literą ,,C,,c”-wielką i małą,drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu,,cebula”

*przeliczanie w możliwie szerokim zakresie ,kształtowanie zapisu cyfr 1-8, znakow <,>,=,,porównywania o ile jest więcej,mniej

*utrwalenie oznaczen literowych witamin A,B,C,D

*kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania ,kształtowanie postaw prozdrowotnych

*rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych,zapoznanie z budową i warunkami rozwoju roślin,,W naszym ogródeczku”

*utrwalenie wiadomości dotyczących właściwości wody i jej roli  w przyrodzie i życiu człowieka

*wycieczka do Hevelianum w Gdańsku-warsztaty edukacyjne

III-NADCHODZI WIOSNA

*zapoznanie z literą ,,J,,j”-wielką i małą,drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu,,jajko”

*kształtowanie rozumienia zjawisk atmosferycznych

*rozwijanie twórczości plastycznej,utrwalenie charakterystycznych cech oraz kolorystyki pór roku

*zapoznanie z cyfrą 9 i jej obrazem graficznym,tworzenie zbiorów i podzbiorów ze względu na cechy

*doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami i tworzenia kompozycji z wyciętych elementów

*zapoznanie z niektórymi gatunkami ptaków przylatujących na wiosnę

 

IV-WIELKANOC

*zapoznanie z literą ,,W,,w”-wielką i małą,drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu,,waga”

*zapoznanie z tradycjami i symbolami Świąt Wielkanocnych

*zapoznanie z kolejnymi etapami wykonania ciasta i produktami z jakich będzie wykonane-warsztaty cukiernicze

*kształtowanie umiejętności porównywania ciężaru róznych przedmiotów za pomocą wagi szalkowej

*zapoznanie z etapami wysiewu owsa

*kształtowanie umiejętnosci wyodrębniania przedmiotów charakterystycznych dla Świąt Wielkanocnych,składania życzeń najbliższym

 

 

LUTY 2024

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze- LUTY 2024 r

                                 GRUPA VI-SÓWKI

 

  • W LODOWEJ KRAINIE

*rozwijanie zainteresowań przyrodą i życiem ludzi na Dalekiej Pólnocy

*poszerzanie zasad bezpiecznego korzystania ze śniegu podczas zabaw

*ćwiczenia w czytaniu metoda sylabową

*poszerzanie wiadomości o zwierzętach zamieszkujących Grenlandię

*zapoznanie z przysłowiem ,,Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”

*utrwalenie cyfr od 0-7 oraz znaków =,-,+,<,>, rozwijanie umiejętności prawidłowego zapisywania i odczytywania działań matematycznych

  • ZWIERZĘTA EGZOTYCZNE

*zapoznanie z literą ,,N’,,n”-wielką i małą,drukowaną i pisaną na podstawie wyrazu,,notes”

*utrwalenie nazw i wyglądu zwierząt występujących w Afryce, zapoznanie z nowymi pojęciami,,safarii’,,sawanna”

*poznanie wyglądu ogrodu zoologicznego i nazw jego mieszkańcow

*doskonalenie umiejętności konstruowania i rozgrywania prostych gier

*wykonywanie prac przestrzennych z wykorzystaniem materiału

przyrodniczego

  • W KOSMOSIE

*zapoznanie ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy, uświadomienie dzieciom, że ,,Ziemia krąży wokół słońca”

*zapoznanie z postacią wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika

*rozwijanie zainteresowań wszechświatem

*zapoznanie z obrazem graficznym cyfry,,8”

*rozbudzanie zainteresowania kosmosem,poznawanie nazw  planet       i ich miejsca w Układzie Słonecznym

  • BAJKI I BAŚNIE

*zapoznanie ze znaczeniem książki w życiu człowieka oraz potrzebą zdobywania umiejętności czytania

*nabywanie umiejętności analizowania treści utworu

*poznawanie rożnych rodzajów książek

*określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,posługiwanie się pojęciami wysoko,nisko oraz liczebnikami porządkowymi w zakresie 8

*doskonalenie umiejetności słuchania ze zrozumieniem,rozbudzanie zainteresowan czytelniczych

STYCZEŃ 2024

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze     STYCZEŃ 2024 r

                                                               Grupa VI-SÓWKI

 

  • WITAMY NOWY ROK

*zapoznanie z nazwami dni tygodnia,ze stałością następstw dni tygodnia

*wprowadzenie cyfry 7,posługiwanie się cyframi w aspekcie kardynalnym i porządkowym,umiejętność zapisu cyfry 7

*umiejętność układania postanowień noworocznych

*odczytywanie pełnej godziny na zegarze

*zapoznanie z nazwami miesięcy w roku i kolejnością ich występowania po sobie

II-KARNAWAL

*wprowadzenie litery U,u,wielkiej i małej ,drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu,,ule”

*zapoznanie ze zwyczajami karnawałowymi

*zapoznanie z techniką wykonania prac z bibuły

*utrwalenie zapisu cyfr 1-7,rozwijanie umiejętnosci dodawania w zakresie 7 i zapisu działania

*doskonalenie  sprawności manualnych poprzez wycinanie określonych kształtów

*bal karnawałowy w przedszkolu,integracja środowiska przedszkolnego

III-ZWIERZĘTA ZIMĄ

*wprowadzenie litery B,b,wielkiej i małej ,drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu,,buda”

*uwrażliwienie na potrzeby zwierząt zimą,wdrażanie do opiekowania się zwierzętami zimą

*utrwalenie zanakow równości,mniejszości i wiekszości oraz cyfr

*rozwijanie umiejętności porównywania zbiorów

*doskonalenie umiejętności cięcia nożyczkami,dopasowywania,naklejania poszczególnych elementów

IV-KOCHAM BABCIĘ I DZIADKA

*kształtowanie świadomości własnej roli społecznej w rodzinie oraz ról innych członków w rodzinie

*budzenie szacunku do wszystkich człoków swojej rodziny a szczególnie do osób starszych

*rola dziadków w życiu rodziny,wzmacnianie więzi rodzinnych

*kształtowanie swiadomości własnego ciała ze szczególnym uwzględnieniem jego symetrii i różnicowanie lewej i prawej strony

*zachęcanie dzieci do interesowania się historią swojej rodziny

*wspólne przeżywanie Święta Babci i Dziadka,sprawianie radości poprzez obdarowywanie dziadków wytworami swojej pracy

 V-ZABAWY NA ŚNIEGU

*poznawanie piękna zimowego krajobrazu w trakcie spacerów,zabaw na śniegu ,zwrócenie uwagi na właściwy ubior na zimowe dni, *utrwalenie poznanych liter,ćwiczenia słuchu fonematycznego

*wprowadzenie litery S,s,wielkiej i małej ,drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu,,sroka”

*przedstawienie za pomocą plastycznych środków wyrazu charakterystycznych cech  zimy

*wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,rozumienie konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy

* poznawanie utworów muzyki poważnej

*umiejętność przedstawiania emocji za pomocą playcznych środków wyrazu

 

GRUDZIEŃ 2023

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze     GRUDZIEŃ 2023 r

                                                               Grupa VI-SÓWKI

 

  • TUTAJ ROSŁY PAPROCIE

*wprowadzenie litery L,l,wielkiej i małej ,drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu

*kształcenie umiejętnosci dokonywania analizy i syntezy słuchowej

*zapoznanie z historią powstania węgla oraz różnymi możliwościami jego wykorzystania

*zapoznanie z nową techniką -rysowania węglem

*poznanie właściwosci soli kamiennej ,eksperymentowanie

*pielęgnowanie zwyczajów mikołajkowych (radość z otrzymywania prezentów oraz obdarowywania nimi innych)

II-PRĄD POMAGA W PRZYGOTOWANIACH DO ŚWIĄT

*wprowadzenie litery E,e,wielkiej i małej ,drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu

*zapoznanie z liczbą 6 w aspekcie kardynalnym i porządkowym oraz ksztalcenie umiejętności zapisu cyfry 6

*zapoznanie z potrzebą używania prądu,potrzebą jego oszczędzania

*wykonywanie praz przestrzennych z kartonu,papieru,umiejętność łączenia klejem różnych materiałów

*zapoznanie dzieci ze sposobem wykonania wyrobów cukierniczych oraz produktami niezbędnymi do ich wytworzenia

*bezpieczenstwo korzystania z urządzen elektrycznych wspolnie z rodzicami lub za ich pozwoleniem

III-BOŻE NARODZENIE

*wprowadzenie litery R,r,wielkiej i małej ,drukowanej i pisanej na podstawie wyrazu,,rak”

*zapoznanie z symbolami świąt Bożego Narodzenia,utrwalenie znajomości tradycji bożonarodzeniowych

*tworzenie świątecznej atmosfery,kształtowanie wzajemnego szacunku do drugiego człowieka

*utrwalenie cyfr ,stosowanie liczebników porządkowych oraz

znaków -,+,

* doskonalenie umiejętności układania i odczytywania działań matematycznych

IV-ZIMA

*zapoznanie dzieci z charakterystycznymi cechami  pory roku -zimy, pięknem zimowego krajobrazu,właściwym ubiorem na chlodne dni,utrwalenie nazw poszczególnych części garderoby

*utrwalenie poznanych liter,ćwiczenia słuchu fonematycznego

*przedstawienie za pomocą plastycznych środków wyrazu charakterystycznych cech  zimy

*kształtowanie wyobrażni muzycznej z wykorzystaniem instrumentów i ćwiczeń ortofonicznych

*zapoznanie z nową techniką -malowania świecą, poznawanie utworów muzyki poważnej

 

LISTOPAD 2023

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze listopad 2023

Grupa VI Sówki

 

 

I.JESIENNA POGODA.

-używa zwrotów grzecznościowych

-posługuje się symbolami pogody

-potrafi grać w domino

-jest sprawne manualnie i grafomotorycznie

-odgaduje dźwięki

-przelicza, dodaje i odejmuje w zakresie 6

-wymieni składniki cyfry 6

-przestrzega zasad kodeksu

-potrafi rozwiązać powstały konflikt w czasie zabawy

-stosuje poznane wiadomości dotyczące zjawisk pogodowych

-słucha poleceń nauczyciela

-prawidłowo formułuje wypowiedź

-przestrzega ustalonych zasad

-używa zwrotów grzecznościowych

-potrafi precyzyjnie wycinać

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-rozróżnia rodzaje deszczu

-słucha utworu muzyki klasycznej

-przestawia swoje emocje a pomocą symboli

-potrafi ćwiczyć w parze z innymi

-zapisuje pogodę używając określonych symboli

-rysuje dzisiejszą pogodę

-zna sposób posługiwania się instrumentem

-rozróżnia i nazywa instrumenty

-dzieli słowa na sylaby i głoski, czyta

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

 

II.JESTEM MAŁYM PATRIOTĄ.

-interesuje się tematyką patriotyczną

-dba o porządek w miejscu zabawy

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

– zna znak graficzny litery y, Y

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-układa schemat wyrazu „domy”

-czyta sylaby i krótkie wyrazy

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-samodzielnie kreśli litery Yy

-pisze litery w określonym kierunku

– samodzielnie tworzy  rymy

– odgaduje zagadki słuchowe

-potrafi skupić uwagę przez dłuższy czas

 -jest aktywne w czasie zabaw integracyjnych i ruchowych

– dzieli słowa na sylaby

-dzieli słowa na głoski

-chętnie ćwiczy -recytuje wiersz z pamięci

-reaguje na polecenia nauczyciela

– czyta sylaby, wyrazy

-samodzielnie wykonuje pracę z papieru

-zna barwy narodowe

-przestrzega zasad kodeksu praw  przedszkolaka

-rozpoznaje i nazywa litery

-jest spostrzegawcze

-zna niektóre utwory muzyki klasycznej

-rozpoznaje poloneza

-zna podstawowe kroki poloneza

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-sprząta po skończonej zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

– potrafi odpowiedzieć na pytanie: Kim jest patriota?

-układa zdania, czyta je

-recytuje wiersz z pamięci-uczy się na pamięć tekstu piosenki

-potrafi zaśpiewać piosenkę

-zna walutę naszego kraju

-nazywa poszczególne nominały monet i banknotów

-posługuje się w zabawie monetami

-radzi sobie w sytuacjach konfliktowych

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

  -rozpoznaje swoich kolegów i koleżanki

-jest spostrzegawcze

-czyta sylaby, wyrazy

-wyjaśni co znaczy słowo „niepodległość”, patriota”

-rozpoznaje stronę lewa i prawą

 -bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-jest sprawne manualnie

– słucha utworów muzyki klasycznej

-zna znaki graficzne cyfr od 1-5 oraz znaki -,=,+

-stosuje znaki w działaniach-zna symbole narodowe

-opowie legendę „O Lechu….

-samodzielnie tworzy pracę plastyczną na określony temat

-jest sprawne ruchowo

-wykonuje zadania ruchowe

-szanuje symbole narodowe

– przestrzega zasad bezpieczeństwa

-zna zasady kodeksu przedszkolaka

– jest spostrzegawcze słuchowo

-wskazuje na mapie nasz kraj

-zna symbole narodowe

-zna oznaczenia na mapie Polski

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-układa puzzle, gra w gry

-recytuje wiersz z pamięci

-jest spostrzegawcze

-koloruje obrazek wg wzoru

-jest precyzyjne w kolorowaniu

-nazwy odcienie koloru zielonego

 -wymieni symbole narodowe

-wie kim był Józef Piłsudski

-wyjaśni znaczenie słowa niepodległość

-zna tekst i melodię hymnu

-potrafi zaśpiewać hymn

-przyjmuje właściwa postawę podczas słuchania i śpiewania hymnu

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolaka

– bezpiecznie bawi się z innymi

-podaje informacje nt.  Polski

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

 

III.DBAMY O ZDROWIE JESIENIĄ.

 -wybiera właściwe obrazki do gazetki

-wie na czym polega dbanie o zdrowie

-jest spostrzegawcze

-odnajduje różnice na obrazkach

-nazywa przedmioty , wie do czego służą

-dba o higienę rąk, dokładnie je myje

-zna znak graficzny litery d D

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-układa schemat wyrazu „dom”

-czyta sylaby i krótkie wyrazy

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-jest samodzielne w szatni podczas ubierania się

-rysuje w kalendarzu  charakterystyczne symbole pogody

-wypowiada się nt. pogody

-wykonuje określone czynności ruchowe

-pisz samodzielnie i po śladzie nowo poznaną literę

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi współdzieląc i współpracując

-wymieni zdrowe  i niezdrowe produkty spożywcze

-postępuje wg instrukcji podczas wykonania pracy

-potrafi nakryć do stołu

-prawidłowo układa sztućce

-wypowiada się pełnym zdaniem

-zna układ produktów w piramidzie zdrowia

-wie co to jest przepis

-pomaga w przygotowaniu składników oraz potrawy

– zapamiętuje składniki potrawy, ażeby przedstawić rodzicom

-degustuje wspólnie z innymi potrawę

-wyszukuje nowo poznaną literę

-układa wg kodu

-zna i wymieni produkty niezbędne dla zdrowia

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia logopedyczne 

-bawi się wg zainteresowań

-przestrzega zasad dobrej zabawy

-wie, które przedmioty służą do utrzymania higieny ciała

-jest spostrzegawcze

-zna i stosuje etapy mycia rąk

-zna znaki graficzne cyfr 1-4

-rozpoznaje znak graficzny litery d,D

-ma poczucie rytmu

-rozpoznaje utwory muzyki klasycznej

-zna znak graficzny cyfry 5

-przelicza liczebnikami porządkowymi w zakresie 5 i więcej

-chętnie spaceruje z kolegami

-przestrzega zasad higieny osobistej

-układa logiczne zdania

-dzieli słowa na sylaby i głoski

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia z woreczkami

-rysuje kredkami na określony temat

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-zna sposoby zapobiegania chorobom

-ma dobrą koordynacje wzrokowo-ruchową

-rozwiązuje zagadki słuchowe

-zna wartości odżywcze warzyw

-samodzielnie przygotowuje kanapki z wcześnej przyniesionych produktów

– wymieni produkty z piramidy żywienia                   

   – wycina produkty spożywcze i układa we właściwy sposób

 -jest sprawne ruchowo        

  -prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-samodzielnie przebiera się w szatni

-słucha uważnie tekstu czytanego przez nauczyciela

-rozpoznaje spośród innych znak graficzny litery d,D

-zna tradycyjną zabawę

-rysuje środki czystości do utrzymywania higieny

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

– bawi się wg własnego wyboru

-odgaduje zagadki

-bawi się wspólnie z innymi dziećmi

-zna poszczególne części ciała

-precyzyjnie wycina

-wie jak należy się ubrać w deszczową pogodę

– słucha wiersza i analizuje jego treść

-czyta wyrazy, układa obrazki

-potrafi zaśpiewać gamę

-zna dźwięki gamy

-ubiera się odpowiednio do pogody

-jest samodzielne podczas rozbierania się i ubierania

-jest samodzielne podczas ubierania się 

-przestrzega zasad

-dzieli słowa na sylaby i głoski

-przelicza sylaby, głoski podaje właściwą liczbę

-wie jak należy się ubrać w określonych warunkach atmosferycznych

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

 

IV.JAK PRZEKAZUJEMY INFORMACJE.

 -wyszukuje ilustracji na temat poczty, listów itp.  

-dzieli imię na sylaby i głoski, przelicza ilość, określa głoski w nagłosie i wygłosie

-wypowiada się nt. Mikołaja

-buduje logiczne wypowiedzi

-sprawia radość innym poprzez przygotowywanie niespodzianek

-obdarowuje innych prezentami

-dokładnie myje ręce

-wie jak należy zachować się podczas wycieczki

-zachowuje bezpieczne odstępy podczas spaceru

-wie na czym polega praca listonosza, urzędnika poczty

-jest sprawne ruchowo

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-potrafi wypowiedzieć się nt. pracy na poczcie

-wie kto to jest nadawca, a kto odbiorca

-ma dobry nastrój

-używa zwrotów grzecznościowych

-przyjmuje role na siebie podczas zabawy tematycznej

– bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-wypowiada się nt. różnych telefonów

-potrafi się koncentrować

-dokładnie przekazuje informacje

-wie w jaki sposób można wykorzystać smartfon

-zna numery alarmowe

-rozwiązuje zagadki

-wymieni rodzaje telefonów

-wie do czego służą telefony

-wie jak należy przekazywać informacje

-zna znaki graficzne poznanych cyfr

-samodzielnie projektuje i rysuje pracę

-porusza się prawą stroną chodnika

-zna przeznaczenie sprzętu elektronicznego

-odgrywa role w zabawie teatralnej

-zna właściwy sposób korzystania z telefonu

-używa zwrotów grzecznościowych podczas rozmowy telefonicznej

-bawi się zgodnie z innymi 

-używa zwrotów grzecznościowych

-konstruuje na określony temat z klocków

-odczytuje z miny i gestów emocje i uczucia

-uczestniczy w zabawie dramowej

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-ma poczucie rytmu

-szybko reaguje na sygnały muzyczne

-przelicza w zakresie dostępnym  dziecku

-stosuje znaki matematyczne w dodawaniu i odejmowaniu

-chętnie wychodzi na spacery

-układa zdania, dzieli je na słowa

-odgrywa role

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-jest skoncentrowane

-uważanie słucha innych

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-zna bohaterów rodzinki Treflików

-odgaduje nazwę swojej ulicy

-kończy rozpoczęte zdanie

-używa zwrotów grzecznościowych

-wie, ze nie należy podawać adresu osobom nieznajomym

 -wie kto to jest adresat, nadawca

-precyzyjnie wycina nożyczkami

-dba o estetykę pracy

-jest sprawne ruchowo

-prawidłowo posługuje się przyborami

-wie jak wysyłamy listy

-rozpoznaje skrzynkę pocztową

-tworzy zbiory i przelicza elementy w zbiorach

-segreguje wg określonej cechy

-szybko reaguje na sygnał

-zna niekorzystne dla zdrowia czynniki korzystania z telefonu komórkowego

 -odkłada zabawki na miejsce

-określa cechy misia za pomoc przymiotników

-jest sprawne ruchowo

-rysuje wg instrukcji nauczyciela

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenia

 -układa logiczne zdania

-dzieli zdania na słowa

-szanuje swoje i przedszkolne zabawki

-odgaduje zagadki muzyczne

-ma poczucie rytmu

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-idzie para za parą

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-wykonuje ćwiczenia ruchowe

-przestawia za pomocą ruchu określone czynności

 

 

PAŹDZIERNIK 2023

Czego uczymy się w październiku w grupie sześciolatków?

I Jesień w sadzie

-poznaje literą O,o wielką i małą,drukowaną i pisaną

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo-wzrokowej wyrazów

posługuje się pojęciami wewnątrz i na zewnątrz  

-rozpoznaje  i nazywa  owoce  po wskazanych cechach

-utrwala wiadomości dotyczące sadu jesienią (drzew owocowych,owocow,kolorystyki jesieni)

-maluje za pomocą,, techniki 5 palców”

-rozwija wrażliwosc na piękno przyrody i jej wartości dla nas

-rozwija ogólną sprawność fizyczną

-poznaje znaki:+, -,utrwala cyfry 1,2

-poznaje etapy wytwarzania soków za pomocą różnych urządzeń

-kształtuje poczucie rytmu,estetyki ruchów,umiejętności poruszania się po obwodzie koła cwałem bocznym

II- Jesień w ogrodzie

-poznaje literą A,a wielką i małą,drukowaną i pisaną

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej,dzieli słowa na głoski i wyodrębnia głoski w nagłosie

-rozpoznaje warzywa po wskazanych cechach

-obserwuje proces kiszenia i wyciąga wnioski

-przelicza liczebnikami porządkowymi i głównymi

-rozpoznaje cyfry 1,2  i znaki +,=

-poznaje cyfrę 3

-wykonuje prace przestrzenne z  ziemniaka

-interesuje się książkami , atlasami o tematyce przyrodniczej

  • Życie zwierząt w jesiennym lesie
    -poznaje znak graficzny litery M, m drukowany i pisany

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej,dzieli słowa na głoski i wyodrębnia głoski w nagłosie

-pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie

-wypowiada się nt. życia niektórych zwierząt leśnych ,zna zwyczaje wiewiórki,jeża

-zna i stosuje w działaniach znaki matematyczne +,= oraz cyfry1-3

-określa położenie przedmiotów w przestrzeni

-wykonuje z materiału przyrodniczego prace przestrzenne , lepi z masy solnej jeża

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-odtwarza krótkie rytmiczne fragmenty ruchem

-odgaduje zagadki dotyczące leśnych zwierząt
III- Ptaki jesienią

-układa rymy do podanych wyrazów,odtwarza krótkie struktury rytmiczne

-rozpoznaje ptaki: jaskółka, gil, sójka, sikorka , wróbel,sowa

-poznaje znak graficzny litery T, t drukowany i pisany,pisze literę t, T po śladzie i bez wzoru

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-maluje farbami plakatowymi przy muzyce

-przestrzega zasad zgodnej zabawy oraz bezpiecznego spaceru

-potrafi opisać wygląd i zwyczaje niektórych ptaków

-wie które ptaki odlatują do ciepłych krajów

-poznaje znak graficzny cyfry 4, wykonuje działania dodawania i odejmowania

WRZESIEŃ 2023

Czego uczymy się we wrześniu w grupie sześciolatków?

Umiejętności dziecka:

 

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-potrafi się przedstawić imieniem i nazwiskiem

-aktywnie uczestniczy w zajęciach porannych

-słucha opowiadania

-odpowiada na pytania związana z treścią opowiadania

-dba o właściwą postawę

-bawi się zgodnie z innymi

-współdziała w zespole

-zna zasady bezpieczeństwa

-przykleja obrazki wg określonej kolejności

-współdziała w zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

-prawidłowo wykonuje ćwiczenie z książki

-jest spostrzegawcze

-słucha z uwagą wiersza

-nazywa poszczególne emocje

-określa swój nastrój

-wypowiada się nt. treści piosenki

-rysuje on określony temat

-szybko reaguje na polecenia

-ma dobrą orientację w przestrzeni

-dzieli słowa na sylaby

-tworzy nowe słowa z sylab

-rozpoznaje i nazywa emocje

-dobiera obrazki w pary

-nazywa części ciała

-ma dobra koordynacje ruchów  rąk i nóg

-ma poczucie rytmu

-nazywa poszczególne części ciała i je wskazuje

-klasyfikuje wg jednej cechy

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-określa prawa i lewą stronę z perspektywy swojej osoby i osoby będącej naprzeciw

-prawidłowo posługuje się ołówkiem

-mówi słowa na podaną głoskę

-wymienia zjawiska, przedmioty rozpoznawane przez określone zmysły -dzieli słowa na głoski

-precyzyjnie wycina po linii prostej

-układa zdania, liczy w nich słowa

-przelicza w zakresie 1-5 i więcej

-łączy w pary

-porównuje długość przedmiotów

-wie na czym polega praca dyżurnego

-prawidłowo posługuje się sztućcami

-słucha z uwagą wiersza

-analizuje treść wiersza

-samodzielnie rozwiązuje konflikty

-przelicza liczebnikami porządkowymi

-wypowiada się na temat swojej ulubionej zabawki

-określa położenie w przestrzeni

-potrafi zapamiętać zwrotki piosenki

-zna znak graficzny cyfry 1

-pisze po śladzie cyfrę 1

-rozpoznaje cyfrę 1 wśród innych znaków

-odgaduje zagadki nt. przyborów toaletowych

-poszerzanie umiejętności plastycznych 

-zna symbole drogi ewakuacyjnej

-wie, ze należy stosować się do poleceń  nauczyciela w czasie ewakuacji 

-stosuje zasady wspólnej zabawy i pracy

-rozpoznaje emocje

-przyporządkowuje emocje do konkretnych obrazków

-wspólnie z innymi dobiera odpowiednie obrazki

-zna zasady bezpieczeństwa na ulicy i chodniku

-wie jak należy bezpiecznie przechodzić przez ulicę

-rozpoznaje i nazywa niektóre znaki drogowe

-szuka rymów do podanych słów

-aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowej

-zna zasady bezpiecznej jazdy na rowerze, hulajnodze czy wrotkach

-potrafi odpowiedzieć na pytania odnośnie ruchu drogowego

-przelicza w zakresie 10

-określa cyfrą liczebność zbiorów

-rysuje określone wzory

-zna kolory i figury geometryczne

-reaguje na polecenia n-la

-odpowiada na pytania z ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się

-recytuje wiersz z pamięci

-zauważa zmiany w parku o tej porze roku

-zna kolory jesieni

-rozpoznaje i nazywa drzewa

-rozpozna liście dębu, klonu kasztanowca

-zna podstawowe gatunki drzew parkowych

-formuje ulepianki z jarzębiny

-rozróżnia stronę prawa i lewą

-przelicza w zakresie 6

-nazywa owoce tzw. Dary jesieni

-zna znak graficzny cyfry 2

-liczy liczebnikami  porządkowymi

-bawi się przy znanych melodiach

-pisze cyfrę 2 po śladzie i be wzoru

-układa rytm wg kodu

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-łączy w pary określone obrazki

-wyodrębnia słowa w zdaniach

-samodzielnie wykonuje prace przestrzenna wg instrukcji

-zna wygląd i nazwy niektórych grzybów jadalnych

-poprawnie posługuje się określeniami przed siebie, za siebie…

-wymieni nazwy grzybów jadalnych i trujących

-gra rytmicznie na instrumentach perkusyjnych

-zna budowę drzewa

-rozpozna liście i drzewa z których pochodzą

-zna znak graficzny litery Oo drukowany i pisany

-pisze literę o O po śladzie i bez wzoru

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-zna budowę drzewa

-pisze literę Aa po saldzie i samodzielnie

-zna jesienne kolory

-gromadzi i nazywa owoce w kąciku

-określa ich barwę, kształt 

-klasyfikuje wg jednej cechy

-prawidłowo przelicza w zakresie 6

– zna znaki matematyczne +,=

-rozwiązuje określone działania matematyczne

-potrafi zapisać działanie

-przelicza sylaby w słowach

-nazywa wszystkie przedstawione owoce polskie i egzotyczne

-dba o czystość rąk przed jedzeniem

-wie w jaki sposób można przygotować sok owocowy

-dzieli nazwy owoców na sylaby

-lepi z plasteliny różne formy

-rozpoznaje owoce za pomocą zmysłów

-zna proces rozwoju owoców od pestki do owocu

-buduje wielozdaniowe wypowiedzi

-wie, że owoce są źródłem witamin

 

-wie na czym polega praca ogrodnika

-pamięta o myciu warzyw prze spożycie,

-aktywnie spędza czas na placu przedszkolnym

-tworzy logiczne wypowiedzi budując przy tym dłuższe zdania

-zna znak graficzny cyfry 3

-przelicza liczebnikami porządkowymi głównymi

-rozpoznaje cyfry 1,2,3 i znaki +,=

-precyzyjnie i w określonym kierunku kreśli koła po saldzie

-dzieli rytmiczne nazwy warzyw na sylaby

-projektuje naklejki na słoiki

-uczestniczy w zabawach tematycznych przyjmując określone role

-dzieli słowa na głoski i wyodrębnia głoski w nagłosie

-potrafi rzucać do celu

-potrafi nazwać miejsce w którym rosną warzywa

-dorysowuje  brakujące części warzyw

-ilustruje opowiadanie nauczyciela sylwetami

-posługuje się pojęciami określającymi położenie

-wypowiada się nt.  warzyw i potraw z nich otrzymywanych

-precyzyjnie rysuje

-rozpoznaje i nazywa warzywa 

-powtarza rytmicznie rymowankę

-wykonuje prace przestrzenne z ziemniaka

-interesuje się książkami , atlasami o tematyce przyrodniczej

-zna zabawę „Chodzi lisek…

-słucha zdań czytanych przez nauczyciela i dobiera odpowiednie ilustracje

-przestrzega zasad higieny rąk

-zna znak graficzny litery M, m drukowany i pisany

-pisze literę m ,M po śladzie i bez wzoru

-dokonuje analizy i syntezy słuchowo- wzrokowej wyrazów

-pisze nowo poznaną literę po śladzie i samodzielnie

-dobiera obrazki w sposób  właściwy

-układa z materiału przyrodniczego wzór litery M, m

-dzieli słowa na głoski

-wypowiada się nt. życia niektórych zwierząt leśnych

-wypowiada się nt. treści pełnymi logicznymi zdaniami

-zna zwyczaje wiewiórki

-samodzielnie wykonuje pracę wg instrukcji

-kończy rozpoczętą pracę

-stosuje określenia położenia w przestrzeni

-jest bacznym obserwatorem

-określa położenie w przestrzeni

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-kulturalnie odnosi się do innych

-potrafi pogodzić się z porażką

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-zna i stosuje w działaniach znaki matematyczne +,= oraz cyfry1-3

-wykonuje zadania matematyczne

-słucha uważnie bajki

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia koordynacji oko-ręka

-samodzielnie czyta krótkie wyrazy i sylaby

-odtwarza krótkie struktury rytmiczne

-odgaduje zagadki dotyczące leśnych zwierząt

-udziela odpowiedzi na pytania

-kończy rozpoczęte zdanie

-potrafi ułożyć logiczne zdanie

-prawidłowo formułuje zdania i je  zadaje

-mówi szeptem

-wie co to  jest gawra

-buduje z różnego rodzaju klocków na określony temat

-wypowiada się nt. treści ilustracji

-rozpoznaje ptaki: jaskółka, gil, sójka, sikorka i wróbel

-zna znak graficzny litery T, t drukowany i pisany

-pisze literę t, T po śladzie i bez wzoru

-pisze litery „t”, „T” po śladzie i samodzielnie

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-powtarza głosy ptaków

-odgaduje nazwę ptaka

-korzysta z barw jesiennych (pomarańczowy, czerwony..)

-potrafi opisać wygląd i zwyczaje niektórych ptaków

-wie które ptaki odlatują do ciepłych krajów

-w sposób prawidłowy reaguje na zmiany tempa

-rozpoznaje utwory muzyki poważnej