REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NR 2 W REDZIE

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Redzie informuje, że zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Redy nr OK.3.2023 z dnia 17 stycznia 2023r. rekrutacja  na rok szkolny 2023/2024  do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Reda odbędzie się w terminie: 01.03.2023r. – 14.03.2023r.

 

  1. Zarządzenie Burmistrza Miasta Redy nr OK.3.2023 z dnia 17 stycznia 2023r.
  2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024
  3. Informacje ogólne o rekrutacji do przedszkoli
  4. Kryteria rekrutacji ustawowe
  5. Kryteria organu prowadzącego
  6. Dokumenty do złożenia na potrzeby rekrutacji

OŚWIADCZENIE – KONTYNUOWANIE EDUKACJI PRZEZ RODZEŃSTWO

OŚWIADCZENIE – NIEPRZYJĘCIE DZIECKA W POPRZEDNIM ROKU SZKOLNYM

OŚWIADCZENIE – ROZLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO

OŚWIADCZENIE – SAMOTNY RODZIC

OŚWIADCZENIE – UBIEGANIE SIĘ O MIEJSCE CO NAJMNIEJ DWÓJKI DZIECI

OŚWIADCZENIE – WIELODZIETNOŚĆ RODZINY

OŚWIADCZENIE- MIEJSCE ZAMIESZKANIA, DATA UR.

Wzór wniosku do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

klauzula informacyjna rekrutacja

 

W dniu 23.03.2023r.  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

W terminie 23.03.2023r. – 29.03.2023r. rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka – TUTAJ

W dniu 03.04.2023r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.