Szanowni Państwo,
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. tzw. RODO
informujemy, że Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Przedszkole nr
2 w Redzie ul. Łąkowa 27, 84-240 Reda e-mail:
administracja@przedszkole2.reda.pl. Państwa dane przetwarzamy celem
realizacji korespondencji e-mailowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
a uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie i utrzymywanie
korespondencji e-mailowej. Dane przetwarzane nie będą  podlegały
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Odbiorcami danych
osobowych są dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych
oraz podmioty powiązane z Administratorem.  Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Co do
zasady dane przetwarzane są przez czas prowadzenia i utrzymywania
korespondencji  lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania
danych w niektórych przypadkach. Okres przetwarzania danych może być
przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie,
jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub
anonimizowane. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania
ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do
usunięcia swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust.
1 lit. f RODO oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO. Podanie przez
Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest
Michał Filipowski: m.filipowski@filcon-inf.pl